בהמשך יהיה תרגום לדפי אתר מכרזים זה לשפה הערבית. في الايام المقبلة ستتم ترجمة قانون الاشتراك في مزادات الموقع ونصوص اخرى.

النص باللغة العربية يتلي اللغة العبرية. في حال تضارب بين اللغتين، النص باللغة العبرية هو الملزم.

 תקנון אתר מכרזים חינם- WINFREE 

מבוא:

 1. תקנון זה מפרט את כללי ההשתתפות במכרזים באתר WINFREE.
 2. כל פניה לאתר WINFREE וכל השתתפות בפעילות כלשהי באתר תהיה כפופה לתקנון ולהוראותיו.
 3. התקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
 4. חל איסור מוחלט על רישום כפול לאתר, הנהלת האתר תחסום משתמשים כפולים מיידית ותשקול הליכים משפטיים מבלי להתריע.

אם אינך מסכים לתקנון נבקשך שלא להשתתף במכרזים או להשתמש באתר . WINFREE.CO.IL

ההרשמה לאתר, לבני 18 ומעלה, ולבעלי כרטיס אשראי בארץ בלבד.

 1. ע"י הרשמה לאתר הינך מאשר קבלת הודעות לדואר האלקטרוני שנרשמתם איתו לאתר, והודעות סמס לפלאפון אודות מכרזים ומבצעים באתר.

באפשרותך לבטל קבלת הודעות ע"י סימון במקום המתאים ו\או בקשה ממפעילי האתר.

א.

 1. כלים אסטרטגים ייחודיים לאתר WINFREE.CO.IL:

 1. "מוקש"- השימוש בהצעת "מוקש" ניתנת לכל משתמש, כל משתמש יכול להציע כ- עד 3 "מוקשים" למכרז. באם הצעת מוקש נפסלה מלכתחילה, היא עדיין נמנית מתוך השלושה מוקשים.
 2. עלות מוקש הינה בעלות של הצעה כעלות הצעה בודדת באותו מכרז ספציפי.
 3. המוקש, הינה הצעה אשר נשארת נסתרת ורק המשתמש אשר הציע אותה רואה אותה בחלון ההודעות האישיות שלו ואינה עולה על טבלת ההצעות.
 4. חשיפת ה "מוקש" נעשית על ידי הלקוח על פי חוקי הנהלת האתר WINFREE או באופן אוטומטי בזמן אשר יוחלט על פי הנהלת האתר WINFREE לקראת סיום המכרז .
 5. מוקש אשר נפסל\הוצע ע"י משתמש אחר נפסל מיידית ועולה על טבלת ההצעות לפי מיקום הפסילה.
 6. הסבר נרחב על השימוש ב "מוקש" ניתן בדף ההסברים.
 7. "חם\קר"- למשתתפי האתר WINFREE תינתן אינדיקציה לגבי מיקומם ביחס למקום הראשון בטבלת המכרז. לאחר הגשת הצעה אשר אינה פסולה תתקבל הודעה על "חם" או "קר".
 8. הודעת "חם" נותנת אינדיקציה על כ- 50 מספרים ומטה מהמקום הראשון (מתקרב למקום הראשון) בטבלת המכרז.
 9. הודעת "קר" נותנת אינדיקציה על כ- 51 מספרים ומעלה מהמקום הראשון (מתרחק מהמקום הראשון) בטבלת המכרז.

הודעת "חם" "קר" אינה נותנת אינדיקציה נוספת מעבר לכתוב לעיל, והיא נועדה על מנת להרחיב את קהל הזוכים ולהגדיל את סיכויי הזכייה באתר WINFREE כמו כן האתר רשאי לשנות את טווח האינדיקציה בכל עת.

10. "הצעות בדילוג"- למשתתפי האתר WINFREE תינתן אפשרות של הגשת הצעות בממשק ייחודי, המאפשר להציע כמות הצעות לכיוון מעלה או מטה בטבלת המכרז ובקפיצות\דילוגים שווים, (הסבר מלא על השיטה נמצא בדף ההסברים).

כל השיטות הנ"ל מוגנים תחת הגנת זכות יוצרים, ואסורים לשימוש ע"י גורם חיצוני, ללא אישור מהנהלת האתר WINFREE במפורש, בכתב ועל פי הנהלים.

 ב.

תנאי השתתפות:

1. ההשתתפות במכרזי WINFREE פתוחה לקהל הרחב ובלבד שלגבי כל משתתף מתקיימים התנאים המצטברים הבאים:

2. מלאו למשתתף 18 שנה.

3. למשתתף כרטיס אשראי תקף אשר הונפק בארץ.

4. למשתתף כתובת דוא"ל תקפה.

5. מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לאתר- WINFREE ולבעליו על פי כל דין, WINFREE רשאית למנוע ממשתתף להשתתף במכירות\מכרזים או להגיש הצעות בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי או בהתקיים אחד התנאים הבאים:

 1. באם נמסרו פרטים שגויים או מטעים.
 2. באם הופר אחד או יותר מתנאי תקנון זה.
 3. באם נמנע המשתתף בעבר מלשלם עבור מוצרים שרכש באמצעות האתר.
 4. באם כרטיס האשראי של המשתתף נחסם ע"י חברות האשראי או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 5. משתתפים רשאים להירשם לאתר ע"י שם משתמש אחד בלבד!

ג.

 אופן השתתפות במכרזים ומכירות - WINFREE:

1. כל סכום כסף במכרזי WINFREE ינקב בשקלים ישראליים חדשים כמטבע יחיד.

2. במסגרת כל מכרז יצוינו למשתתפים הפרטים הבאים:

 • שיעור דמי ההשתתפות להגשת הצעה במכרז.
 • כמות ההצעות המינימאלית לסגירת המכרז.
 • הזמן שנשאר לסיום המכרז\משך המכרז .
 • מחיר מקסימאלי למוצר במכרז, שהוא המחיר המקסימאלי שניתן להגיש באותו מכרז ספציפי.
 • פרטי המוצר המוצע במכרז.
 • כמות הצעות חינם\חצי חינם באם יש, כמות זו יכולה להשתנות ללא התראה מוקדמת, כמו כן מכרז שעקב החלטת הנהלת האתר ייסגר, הצעות חינם לא יוחזרו ללקוחות, הצעות ששולמו ע"י המשתתפים יועברו למחסנית ההצעות של המשתתפים.
 • בידי הנהלת האתר לשנות חלק או את כל הדברים האמורים לעיל ללא התראה מוקדמת.

3. משתתף רשאי להציע הצעות בכל כמות הצעות שימצא לנכון ובלבד שעבור כל הצעה יגבו דמי השתתפות, כפי שנקבע מראש עבור אותו מכרז, כאילו הייתה הצעה יחידה מאותו משתתף.

4. מסירת פרטי כרטיס האשראי ע"י משתתף בקשר למכרז מסוים מהווה הסכמה של המשתמש לחיוב כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו על ידי האתרWINFREE בסכום השווה לדמי ההשתתפות באותו מכרז, כפי שנקבע מראש עבור אותו מכרז, כפול מספר ההצעות שהציע המשתתף.

 • לכל משתתף מותר להירשם לאתר תחת שם משתמש אחד העונה לת.ז אחת בלבד וכמובן שת.ז זו חייבת להיות של בעל החשבון באתר. 
 • לכל משתתף מותר להשתתף באתר דרך מסך אחד ומחשב אחד בלבד (חל איסור על התחברות לשני מסכים\מחשבים בו זמנית).

5.למען הסר ספק, כל משתתף יחויב בדמי ההשתתפות עבור ההצעות שהוגשו על ידו גם אם לא יזכה במכרז, במידה של זכייה במכרז ישלם המשתתף בנוסף לדמי ההשתתפות את מחיר הצעתו הזוכה, זאת בנוסף לדמי משלוח במידה וקיימים כאלה.

"מכרז חינם": במכרז חינם תינתן האפשרות לכל לקוח חדש לתרגל ולהתרגל לאופן המכרזים באתר, ההשתתפות הינה חינם עד הגבלה מסוימת, ההגבלה תוחלט ותשתנה ממכרז חינם למשנהו, ההגבלה קיימת על מנת שיהיה מכרז הוגן בין כל המשתתפים במכרז החינם. בתום הגבלה זאת אם תהיה, העלות להשתתפות במכרז תהיה כמו בכל מכרז אחר לפי דמי השתתפות להצעה. לדוגמא: קיבלתם 1000 שקלים לשימוש במכרז חינם אשר כל הצעה חייבת בדמי שימוש של 10 שקלים, בתום ה-1000 שקלים תהיו חייבים לשלם על כל הצעה שתוצע על ידיכם, זאת אם תעברו את מכסת ההצעות חינם שקיבלתם. לא ניתן ואסור להרשם יותר מפעם אחת לאתר כדי לקבל מבצע של מכרז חינם ע"י אותו אדם, אדם שינסה לבצע זאת עובר על כללי התקנון.  כמו כן אסור למשתתף להגיש הצעות בשביל חבר, בעל , אישה  בן משפחה או כל אדם אחר חוץ מעצמו. משתתף אשר יפר כללים אלו ייפסל מהמכרז ללא התראה מוקדמת, והזכייה באם קיימת תעבור למשתתף הבא שלא קשור לשרשרת של המשתמש הכפול (משתמש כפול זה גם משתמשים המחוברים בו זמנית לאותו מחשב \ ip).

  א- בתום המכרז או בתחילתו תצטרכו להכניס פרטי כרטיס אשראי ותעודת זהות על מנת לדאוג שלא יהיה כפל משתמשים באתר . וכדי שנוכל לחייב את מי שזוכה במכרז בעלות ההצעה הזוכה או בדמי משלוח באם קיימים.

 ב- ישנה אפשרות של הארכת זמן ל- 24 שעות נוספות במכרז חינם ובשאר המכרזים, התראה על כך תינתן מבעוד מועד בדף המכרז עצמו. הארכת זמן באם קיימת תבוצע עפ"י שיקולה הבלעדי של הנהלת האתר ובעיקר תתקיים כדי להבטיח שכל המשתתפים במכרז ספציפי לא יפספסו את המכרז.

 ג- לאחר סגירת מכרז חינם יעברו מספר ימים עד לחידוש מכרז חינם חדש, ואם בכלל.

 ד- מכסת הצעות חינם אשר כל משתתף חדש יקבל או לא יקבל הינה עפ"י שיקולה הבלעדי של הנהלת האתר, ובידי הנהלת האתר להפסיק את ההטבה מבלי להודיע מראש.

 ה- מכסת קרדיט ההצעות חינם למכרז חינם לנרשמים חדשים תקפה לשבוע ימים בלבד, לאחר שבוע ימים (כולל שישי שבת וחגים) הנהלת האתר תאפס את הקרדיט למכרז חינם עפ"י שיקולה הבלעדי, מבלי להתריע על כך מראש. לכן שימו לב שאתם הכן מנצלים היטב את מלוא ההצעות חינם, לפני שיעברו 7 ימים מיום הרשמתכם לאתר WINFREE.

 

ד.

 אופן טכני להשתתפות במכרזים\ביטולים:

1.ההצעה הזוכה תהיה ההצעה הקרובה ביותר למחיר המקסימאלי שנקבע במכרז הספציפי והמדורגת במקום הראשון בטבלה, כמו כן להצעה להיות ייחודית ושאף משתתף אחר לא הציעה את אותה ההצעה.

2.היה ושני משתתפים הגישו הצעה בסכום זהה עבור המוצר, שתי ההצעות ייפסלו. למען הסר ספק מובהר בזאת כי גם במקרה של הצעה שתיפסל ייגבו עבורה דמי ההשתתפות.

3.במידה והוצעו שתי הצעות מחיר דומות  שתי ההצעות ייפסלו ולא יהיה ניתן להגיש הצעה זו שוב בהמשך המכרז.

4. משתתף שהציע 5 הצעות שמוקמו  בטבלה באופן רציף, הצעתו ה 5 תיפסל . משתתף שהציע 9 הצעות שמוקמו ב-50 המקומות הראשונים בטבלה, הצעתו ה-10 תפסל. זאת על מנת למנוע ממשתתף יחיד לתפוס את כל המקומות הראשונים, ולתת הזדמנות שווה לכל המשתתפים לזכות במכרז, ועל מנת לאפשר תחרות הוגנת לכולם.

5. משתתף אשר הציע הצעה זהה בסכומה להצעה קיימת- יקבל הודעה על כך  ולא יחויב שנית בגין הצעה זו.

6. במידה והיה פסילת כל ההצעות בטבלת המכרז, הזוכה יהיה המשתתף אשר נמצא במקום הראשון מבין כלל ההצעות הפסולות.

7. לא ניתן לבטל או לשנות הצעה לאחר שהוגשה\נשלחה.

 • סדר קבלת ההצעות באתר הינו לפי הסדר שההצעות התקבלו בשרת, ונקבעות על פי חלקי השנייה. למרות שיתכן ושתי הצעות יתקבלו באותה שנייה, עדיין יהיה סדר שהשרת קובע אשר יפריד ביניהם.
 • במידה ויש נפילת תקשורת מסיבה כלשהי האתר אינו לוקח אחראיות על כך, ולא ניתן לבוא בטענות להנהלת האתר.
 • לאור העובדה שישנם מערכות הפעלה שונות, ודפדפנים שונים במחשבים השונים של המשתמשים באתר, האתר לא לוקח אחראיות בגין כל הפרעה, הגבלה או בעיה שתתעורר עקב כך.

8.   משתתף יהיה רשאי להורות על ביטול חיוב בכרטיס האשראי  בהתאם לקבוע מפורשות בהוראות חוק כרטיסי חיוב.

9.   ביטול זכייה או השתתפות במכרז בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981.

10. במידה וזכה המשתתף, הוא ישלם את המחיר אותו הציע עבור המוצר וזאת בנוסף לדמי ההשתתפות עבור ההצעות שהגיש.

11. תוצאות המכרז יימסרו לחברות האשראי לשם בדיקת זכותם של הזוכים לשלם באמצעות כרטיסי האשראי ולצורך קבלת אישור חברת האשראי.

12. בכל מכרז המוצג באתר WINFREE כשמלאו ההצעות לסגירת המכרז ותם זמן המכרז - המכרז ייסגר ולא ניתן יהיה להגיש הצעות נוספות. השעון הקובע על סגירת המכרזים הינו שעון האתר בלבד.

13. בכל מכרז קיים שעון עצר המורה את הזמן שנותר עד לסגירת המכרז. במידה ומכסת ההצעות שהוצעה על ידי הנהלת אתר WINFREE הגיעה ליעדה  המכרז נמשך עד לסיום הזמן שקבעה הנהלת האתר.

     א- ישנה אפשרות של הארכת זמן אוטומאטית, הודעה ברורה על כך תופיע בדף המכרז, נא לשים לב.

14. במידה ושעון המכרז הגיע לסיום הזמן אך מכסת ההצעות הדרושות לאותו מכרז לא התמלאה, שעון המכרז ייתן הארכת זמן נוספת לאותו מכרז בכדי שימלאו כל מספר ההצעות הדרושות לסיום המכרז, וזאת עד למועד אשר ייקבע על ידי האתר על פי שיקול דעתו הבלעדי.

     א- הנהלת ווין-פרי לא תהיה חייבת בשום אופן לסגור מכרזים שאינם פיעילים לתקופה ארוכה, אך כן באפשרותה להחליט על סגירת מכרזים כאלו, במצב כזה כל משתתף שהגיש הצעות לאותו מכרז יקבל את כמות הכסף להצעות שהגיש למימוש במכרזים השונים באתר.

15. הנהלת האתר רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך, להקפיא או לסגור את המכרז גם לאחר סגירתו, זאת כל עוד לא נשלח המוצר לזוכה.

16. במידה ומכרז יבוטל מסיבה כלשהי יוחזרו דמי ההשתתפות למשתתפים או תינתן זכות להציע הצעות במכרזים אחרים, בכמות הצעות שתיקבע על ידי הנהלת האתר, ללא תמורה נוספת.

  א - ניתן לבטל ריכשת מוצר עד 14 יום מיום קבלת המוצר בפועל, הביטול יתבצע וייחשב אך ורק מרגע קבלת הבקשה בכתב של מכתבים או דרך פקס, ישירות להנהלת האתר.

  ב - במקרה של ביטול עסקה שלא כתוצאה מפגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו ע"י האתר יהיה על הזוכה להחזיר את המוצר למקור אשר סיפק את המוצר ולמיקום אשר ייקבע מראש ע"י הספק\יבואן, יש להחזיר המוצר על כל חלקיו ובאריזתו המקורית. 

  ג - במקרה של ביטול עסקה, יוחזר ללקוח שביטל העסקה את גובה ההצעה הזוכה אשר לא תכלול את דמי ההשתתפות במכרז. 

  ד - הנהלת האתר  לא תחויב בדמי ביטול במקרה של ביטול עסקה אלא אם הביטול נעשה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו באתר.

   א - במקרה שהביטול הינו מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי הנהלת אתר, אם המוצר כבר סופק יהיה על הזוכה להחזיר את המוצר לספק\יבואן אשר סיפק את המוצר במקום שהספק\יבואן ייקבע.

   ב - במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה כאמור המוצר ייאסף על ידי הספק\יבואן אשר סיפק את המוצר, החזרת המוצר היא תנאי להשבת סכום העסקה .

   ג - הנהלת האתר תהיה הגורם האחראי לטפל בכל נושא הביטולים הן מבחינת הממשק מול הספקים\יבואנים והן מבחינת הלקוח עצמו.

17. בכל מכרז יימכר מוצר אחד לזוכה יחיד בלבד, אלא אם צוין אחרת במכרז עצמו.

18. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו של כל משתתף במכרז או מכרזים כלשהם בכל עת, באופן חד פעמי או באופן קבוע, לזמן מוגבל או ללא הגבלת זמן, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק את החלטתה, ובלבד שאם הופסקה השתתפותו של משתתף במכרז כלשהו הוא לא יחויב עבור הצעות שהוצעו על ידו במכרז בו הופסקה השתתפותו.

19. הנהלת האתר רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לבטל זכייה אם לדעתה הופרו כללי התחרות ההוגנת בין המשתתפים ע"י אותו משתתף.

20.תוצאות המכרז תתפרסמנה בטבלת זוכים באתר לאחר שהמכרז ייסגר, כשהן כוללות את ראשי התיבות של השם הפרטי ושם המשפחה של נותן ההצעה, את עיר מגוריו ואת סכום סגירת העסקה. בעצם השתתפותך במכרז\במכירה הנך נותן את הסכמתך להציג פרטים אלו למשתמשי האינטרנט.

21. בתום מועד המכרז יוכלו המשתתפים במכרז לצפות בכל הצעות המחיר שהוגשו במהלך המכרז.

22. ההרשמה לאתר מהווה הסכמה לקבלת דיוור במייל או בכל דרך אחרת מהאתר. במידה והמשתתף לא יהיה מעוניין לקבל דיוור עליו לבקש זאת בכתב בדרכים המקובלות.

ה.

הספקת המוצרים והגבלת אחריות:

1. א) מוצרים מוגדרים מראש יסופקו באריזתם המקורית בתוך 21 ימי עסקים מיום התשלום בגין ההצעה הזוכה,

   ב) "כל מוצר" יסופק תוך 21 ימי עסקים לאחר בחירת מוצר (מוצרים)/תשלום בגין הצעה זוכה ומשלוח,   המאוחר מביניהם,

 אלא אם הוחלט אחרת, לא כולל ימי שישי, שבתות חגים ומועדים, למעט רכבים\אופנועים אשר יסופקו בתאום עם מלאי היבואן והלקוח. האתר לא ייטול שום אחריות עקב איחור במשלוח\הספקה. כמו כן צורת משלוח הזכייה תתבצע בכל צורה שהספק\יבואן יראה לנכון.

 2. בכל מכרז יצוינו דמי המשלוח עבור המוצר. דמי המשלוח ישולמו ע"י המשתתף בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום עבור המוצר.

- במרבית זכיות מוצרים האתר יבקש, כתנאי מקדים לאספקת זכייה, משלוח סריקת צילום תעודת זהות לאימות פרטי זוכה וקשר לעסקה.

- באשר למכרז רכב\אופנוע, הנהלת האתר תממן את עלות הרכב בלבד ללא עלויות נוספות כגון אגרות רישוי, ביטוחים, שדרוגים, רישומים וכיוצ"ב, עלויות אלו ישולמו ע"י המשתתף\לקוח בלבד.

 

 

3. הספק/היבואן ישלח את המוצרים בכל צורה או דרך שימצא לנכון.

4. המשתתף יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק, רק אם צוינה אפשרות זו מפורשות בדף המכרז, וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף.

5. במקרה של הובלה חריגה למשל (דוגמאות בלתי ממצות בלבד) הובלה לקומות גבוהים ללא מעלית, מוצר שזקוק לפירוק והרכבה בכדי להכניסו לדירה ואו לשטחים שמעבר לקו הירוק של מדינת ישראל, יאפשרו לספק לגבות דמי משלוח או הובלה מיוחדים בתיאום עם המשתתף.

6. למען הסר ספק מובהר בזאת כי פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים, לרבות מחיר המחירון או המחיר הרשמי או מחיר השוק של המוצרים באם צוינו נמסרים על ידי הספקים\יבואנים. האתר אכן מפקח על המידע ונכונותו, והאחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת  כאמור על הנהלת האתר, עם זאת  חזקה על המשתתף לבדוק את אמיתות ונכונות מידע זה.

7. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה למוצר הנמכר, הצעה באתר. מבלי לגרוע מהאמור במקרה של אי התאמה, האמור במלל גובר על המופיע בתצלום, והאמור בגוף המלל גובר על האמור בכותרת המכרז.

8. היה והמכרז יסתיים, והמוצר לא יהיה קיים במלאי או שלא ניתן יהיה להשיגו מכל סיבה שהיא, רשאית הנהלת האתר WINFREE לשדרגו למוצר דומה או טוב ממנו בלבד בהתאם לשיקול דעתה ובתאום עם הזוכה.

10. במקרה בו נפלה טעות בפרסום באתר בתום לב, בין היתר, בכל הנוגע לתיאורם של המוצרים או השירותים ולמחירם ולרבות טעות רישום באתר ו- ט.ל.ח, תהיה הנהלת האתר רשאית לבטל את המכרז ולהשיב ללקוחות את דמי ההשתתפות בלבד.

11. אתר WINFREE אינה המוכרת או המספקת של המוצרים באתר, והיא אך מעניקה לספקים הנזכרים לעיל, זירה לעריכת מכירות מוצריהם. עם זאת, האחריות למוצרים והשירותים הנרכשים דרך האתר, לרבות תכונותיהם ואספקתם, מפרטם הטכני, מועדי אספקתם, תקופות אחריות, וכיוצא בזה, חלה על הנהלת האתר ובגובה סכום העסקה בלבד לאחר החזרת המוצר על כל תכניו כפי שהתקבל ע"י המקור שסיפק את השירות .

    א - עלות עסקה הינה מחיר ההצעה הזוכה במוצר\שירות.

12. בכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לא היו תקינים, אתר WINFREE תסייע ללקוח בכל עת כמיטב יכולתה לצורך תיקון התקלה שנפלה .

13. עוד יובהר בזאת כי WINFREE איננה צד בהסכם בין המשווקים ללקוחות לאחר העברת פרטי לקוח ותשלום עבור המוצר למשווקים. שימוש באתר WINFREE מהווה הצהרה כי עובדה זו ידועה להם וכי בכל תהייה, טענה, דרישה, תביעה או תלונה כנגד WINFREE בכל הקשור למוצר או למשווק, תהיה בכפוף לתנאי החזרת המוצר ובגובה עלות ההצעה הזוכה לאחר החזרת המוצר.

14. מובהר בזאת כי קליטת הנתונים במכרז מתבצעת ברשת האינטרנט ועקב כך ייתכנו בעיות קליטת נתונים של לקוח שהשתתף במכרז שאינן קשורות לאתר WINFREE והיא אינה אחראית לתקלות שיגרמו כתוצאה מכך ולמשתתף לא יהיו טענות כלפיו בעניין זה.

15. בכל מקרה של בירור כלשהו או חילוקי דעות בין הנהלת האתר לאחד מלקוחותיה לגבי תוצאות המכרזים והנתונים השונים, הנתונים הקובעים יהיו אלו הרשומים בבסיס הנתונים של החברה או בשרתים שבשימוש האתר בלבד והם יהוו ראיה מוחלטת בכל הליך משפטי בין הצדדים.

16. היה ומשתתף זכה במכרז מסוים ופרטיו שגויים או לוקים בחסר ואי אפשר ליצור עמו קשר, לאחר תקופת המתנה בת 60 ימים תועבר הזכייה למשתתף שנמצא במקום הבא אחריו וחוזר חלילה.

17. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לרבות הגבלות האחריות השונות, הרי שבכל מקרה של מחלוקת או תביעה של משתתף בעניין המכרז כנגד אתר WINFREE או מי מטעמה תהיה אחריותם של WINFREE או מי מטעמה מוגבלת לגובה החזר דמי ההשתתפות במכרז ספציפי בלבד, וככל שהוגשו על ידי המשתתף מספר הצעות, תהיה האחריות מוגבלת לגובה ההצעה האחרונה שהוגשה.

18. במידה וישנו קישור (´´לינק´´) באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תישא WINFREE באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שיש אליהם גישה באמצעות הקישור באתר WINFREE .

19. במידה ויהיו בעיות עם מכרז מסוים הנהלת אתר WINFREE רשאית לבטל את המכרז בכל עת. כמו כן הנהלת האתר תחזיר את כל דמי השתתפות שניתנו למכרז הספציפי לכל לקוח שהשתתף במכרז המבוטל. לא יהיה ניתן לבוא בטענות או לתבוע את אתר WINFREE בגין ביטול מכרז , זהו תנאי הכרחי להסכם השימוש באתר המכרזים WINFREE.

20. בהמרת זכייה לכסף מזומן בהמחאה או העברה בנקאית, זמן ההספקה יעמוד על 21 ימי עסקים בהמרה של עד 5000ש"ח, ו- 45 ימי עסקים בהמרה של מעל 5000 ש"ח.

ו.

סודיות ומדיניות פרטיות:

1. באתר WINFREEמתחייבים כלפי המשתתפים, לסודיות מוחלטת בהקשר לשמות ופרטיי המשתתפים. לרבות פרטי כרטיס האשראי, פרטי דואר אלקטרוני, והמשתתפים עצמם אשר יזכו במכרז. הנהלת האתר WINFREE נוקטת באמצעי זהירות המתקדמים ביותר על מנת לשמור על סודיות המידע. מספרי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר למעט 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי ו- ת.ז שלכם, על מנת לזהותכם באתר.

2. העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגית SSL, הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום של אבטחת מידע. על ידי שימוש בטכנולוגיה זו, המידע בדבר פרטי החיוב של הרוכש מוצפנים ומאובטחים. כל הרכישות המבוצעות על ידי קונים באתר מאושרות על ידי חברות כרטיסי האשראי.

3. למרות האמור לעיל מובהר כי הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתתף או לכל גורם אחר, אם המידע יאבד או יגיע לגורם עוין או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

4. בעת ההרשמה לאתר הינכם נדרשים לתת את פרטי ת.ז שלכם, זאת על מנת לשמור על פרטיותכם ועל מנת להגן עליכם מפני הונאות, בדיוק כפי שאתם מבצעים בעת  הרשמה לכל שירות ממשלתי או בנקאי אשר כרוך בפרטים אישיים ותשלומים למיניהם. השמירה על לקוחותינו מפני הונאות נמצאית בראש מעיינינו.

   א - כמו כן, הינכם מתחייבים להכניס פרטי ת.ז אמיתיים אשר תואמים אתכם, לכל משתתף ניתנת האפשרות להרשם פעם אחת בלבד עם ת.ז אחת בלבד אשר היא כאמור שייכת לןמשתתף שנרשם לאתר. לא ניתן להעביר את אפשרות ההשתתפות במכרזים לאדם אחר.

   ב- במכרז חינם הינכם מקבלים סכום כסף נכבד בחינם, זאת על מנת להתרגל לשיטת האתר, הטבה זו הינה חד פעמית ומחושבת פר לקוח ייחודי- ת.ז אחת.

5. ההרשמה לאתר מהווה אישור מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות האתר אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר שלה.

6. הנהלת WINFREE לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

   א. באם המשתתף ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות WINFREE והמוכרים/ספקים.

   ב. באם המשתתף עשה שימוש בשירותי WINFREE לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

   ג. באם המשתמש הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם WINFREE או מי מטעמה;

   ד. באם התקבל בידי WINFREE צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש.

   ה. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין אתר WINFREE .

ז.

סעדים בגין הפרת תנאים:

1. בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי התקנון או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה, תהיה WINFREE רשאית לחסום או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש לרבות מניעת השתתפותו במכרזים, ללא צורך בהודעה מוקדמת.

2. משתמש אשר יורחק מהאתר והיחסים עמו ינותקו כתוצאה ממעשה או מחדל שהקימו עילה לכך, לא יהא רשאי לחזור ולהשתמש באתר גם תחת שם משתמש אחר.

3. מלוא האחריות הנובעת מהעלאת פרטים למערכת מוטלת על המשתמשים עצמם, והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את המערכת בגין כל תביעה או דרישה שתוגש נגדה בקשר לפרטים שיועלו על-ידם למערכת ויגרמו לנזק כלשהו.

4. אתר WINFREE תפעל בכל האמצעים, לרבות פניה לרשויות השלטון או מוסדות השיפוט, על מנת למנוע ביצוע מעשים או פעולות האסורים על פי כל דין, על ידי המשתמשים.

5. המשתמש מתחייב לשפות WINFREEמיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע:

   א. חדירה לחומר או לקבציי מחשב שלא כדין או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, תשנ"ה - 1995.

   ב. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה או הגבלת שימוש בשירותים על ידי משתתפים אחרים או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של משתתפים אחרים.

   ג. שימוש שלא כדין בכרטיסי אשראי בהשתתפות במכרזים או בכל חלק אחר באתר הכרוך בתשלום, ומצדיק עילה לתביעה בפלילים.

6. מוסכם בזה, כי WINFREE רשאית להמחות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת, לאחר או לאחרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הזכות לגבות כספים מהמשתמש.

ח.

קניין רוחני:

1. אתר WINFREE הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו , השיטות הייחודיות המוצעות על ידי אתר WINFREE, כגון כלים אסטרטגים וכן קבצים ויישומים מכל סוג שהוא. חל איסור מוחלט על שימוש, העתקה , הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם אלא אם ניתנה לכך הסכמה ממפעילת האתר מראש ובכתב.

2.בנוסף, משתמשים המעלים תכנים למערכת מצהירים בזאת, כי למיטב ידיעתם אין העלאת התכנים משום עבירה לרבות על-פי חוק זכויות יוצרים, 1911, פקודת זכויות יוצרים, חוק כלשהו או פגיעה בזכות יוצרים או זכות קניין, כלשהי, לרבות חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 או כל חוק, צו או תקנה אחרת שהותקנה על פיהם כפי שתשונה מעת לעת.

3. כמו כן, מצהירים המשתמשים כי אין בהעלאת התכנים למערכת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, וכי אין בהם דבר הפוגע או העלול לפגוע בגורם כלשהו בכל אחת מן הדרכים המנויות לעיל או המוציא שם רע על גורם כלשהו או פוגע בפרטיותו של גורם כלשהו, לרבות על-פי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה 1965 או חוק הגנת הפרטיות תשכ"א - 1981.

4. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה, טרור המונעים לדעת WINFREE את המשך המכרז, ביצועו או השתתפות מספקת בו אזי WINFREE שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את אותו מכרז או הפעילות באתר וזאת לשיקול דעתה הבלעדי.

5. הודעה על זכייה תישלח לתיבת הדואר אלקטרוני של המשתתף הזוכה השמורה במערכת האלקטרונית כפי שנמסרה על ידו בעת ההרשמה.

ט.

סמכות שיפוט וכללים:

1. בכל עניין תלונה ומחלוקת יהא בית המשפט המוסמך בית המשפט בטבריה בלבד, ולא שום בית משפט אחר מלבדו.

2. בכל מקרה של בירור או חילוקי דעות בין הנהלת האתר לאחד מלקוחותיה לגבי תוצאת מכרזים, והנתונים השונים הנתונים הקובעים יהיו אלו הרשומים בבסיס הנתונים של החברה או בשרתים שבשימוש האתר בלבד והם יהוו ראיה מוחלטת בכל הליך שיפוטי או מעין שיפוטי בין הצדדים.

3. האמור בתקנון זה אינו ממצה את זכויות WINFREE או מי מטעמה ואינו גורע מזכות כלשהי העומדת להם על פי כל דין.

4. אתר WINFREE רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות את הוראות תקנון זה, כולן או מקצתן, מעת לעת ללא שום צורך במתן הודעה מראש. הוראות התקנון המתוקן יחייבו את המשתמשים מרגע פרסומו באתר.

5. ההשתתפות בהגשת הצעות באתר WINFREE אסורה בהחלט על עובדי האתר, על בעלי האתר ועל בני משפחותיהם.

להרשמה חינם ל-"מכרזים" בזמן אמת, לחצו כאן.