כיצד לאפשר לדפדפן לקרוא Javascript - Internet Explorer  לחץ על Tools (או כלים) בתפריט הדפדפן. ואז בחר ב-Internet Options (או אפשרויות אינטרנט).


  בחר בטאב Security ואז Custom level (או אבטחה ואז מותאם אישית).


  גלול למטה עד Scripting. וודא כי ב- Active Scripting האופציה השנייה נבחרה.


  סגור את הדפדפן והפעל אותו מחדש.